LOẠI HẢO HẠNG


 • Giá 50 gram: 2.175.000 VNĐ
 • Số lượng: ~ 5 tổ
 • Giá 100 gram: 4.260.000 VNĐ
 • Số lượng: ~ 9 đến 10 tổ
 • 1 tổ: ~ 10 gram
 • Miễn phí vận chuyển
 • Tình trạng: Có sẵn
 • Vận chuyển: 1 - 3 ngày
 • Chưa bao gồm thuế

LOẠI THƯỢNG HẠNG


 • Giá 50 gram: 2.610.000 VNĐ
 • Số lượng: ~ 4 tổ
 • Giá 100 gram: 5.112.000 VNĐ
 • Số lượng: ~ 8 tổ
 • 1 tổ: ~ 12 gram
 • Miễn phí vận chuyển
 • Tình trạng: Có sẵn
 • Vận chuyển: 1 - 3 ngày
 • Chưa bao gồm thuế

NGŨ VỊ GIA TIÊN


YẾN SÀO

Nguyên liệu chính tức nhiên không thể thiếu là yến của Gia Tiên

TÁO TÀU, LONG NHÃN, HẠT SEN, ĐƯỜNG PHÈN

04 loại nguyên liệu kết hợp không thể thiếu